Kościół Mariacki w Gdańsku

Sklepienie kościoła Mariackiego rozpięte 30 m nad posadzką wspiera się na 27 filarach. Późnogotycki (1510-1517) dębowy ołtarz główny ma formę poliptyku. Rzeźby w jego środkowej części przedstawiają Triumf Maryi. Na belce tęczowej na styku nawy głównej i prezbiterium widać grupę Ukrzyżowania. Czytaj dalej Kościół Mariacki w Gdańsku