Brama Mariacka w Gdańsku

Brama Mariacka zamyka od strony Długiego Pobrzeża ulicę Mariacką – dumę współczesnego Gdańska. Fantazyjny świat przedproży z licznymi elementami rzeźbiarskimi, rzygaczami, kamiennymi kulami, płytami i kratami zachował klimat dawnego miasta. Przy bramie na wysokość 30 m wyrasta XVI-wieczny Dom Przyrodników mieszczący Muzeum Archeologiczne.

Czytaj dalej Brama Mariacka w Gdańsku

Zielona Brama w Gdańsku

Zieloną Bramę, jedną z najładniejszych, zbudował w latach 1564-1568 drezdeński architekt H. Kramer. Rajcowie przeznaczyli ją na rezydencje polskich królów, jednak żaden z władców nigdy się w niej nie zatrzymał. Za bramą zaczyna się Długie Pobrzeże, z którego roztacza się malowniczy widok na Motławę, stary port i dwie wyspy z częściowo odbudowanymi spichlerzami. Czytaj dalej Zielona Brama w Gdańsku

Złota Brama w Gdańsku

Do budowy Złotej Bramy (1612-1614) Rada Miasta zaangażowała A. van den Blocke’a. Figury stojące na budowli od strony przedbramia (od lewej) to alegorie Pokoju, Wolności, Bogactwa i Sławy, a od ul. Długiej (od prawej) Zgody, Sprawiedliwości, Pobożności i Roztropności. Łaciński napis w dolnej części głosi: „W zgodzie małe państwa rosną, przez niezgodę wielkie upadają. Czytaj dalej Złota Brama w Gdańsku