Złota Brama w Gdańsku

Do budowy Złotej Bramy (1612-1614) Rada Miasta zaangażowała A. van den Blocke’a. Figury stojące na budowli od strony przedbramia (od lewej) to alegorie Pokoju, Wolności, Bogactwa i Sławy, a od ul. Długiej (od prawej) Zgody, Sprawiedliwości, Pobożności i Roztropności. Łaciński napis w dolnej części głosi: „W zgodzie małe państwa rosną, przez niezgodę wielkie upadają. Czytaj dalej Złota Brama w Gdańsku

Centrum Gdańska

Niezwykłe miasto, w którym zawsze spotykały się różne kultury, oferuje przybyszom zarówno wspaniałe zabytki i urocze zakątki, jak i liczne lokale, w których wieczorami tętni życie. Centrum Gdańska: Reprezentacyjna Droga Królewska, która do miasta wjeżdżali królowie Polski, prowadzi od bramy Wyżynnej do Zielonej Bramy. Czytaj dalej Centrum Gdańska