Szczuczyn

Szczuczyn to miasto w woj. podlaskim, w powiecie grajewskim, położone 57 km na północ od Łomży. Siedziba gminy miejsko-wiejskiej Szczuczyn.

Krajno noclegi

Pierwsze dostępne źródła o terenach, na których powstało miasto Szczuczyn sięgają początków XV wieku. Książe mazowiecki Janusz I starszy władający ziemią wiską (w której Pijarski Zespół Klasztorno-Kościelny leży Szczuczyn), zasiedlający ją, nadał i sprzedał braciom Falisławowi i Marcinowi Szczukom.

Budowę barokowego miasta Szczuczyna o interesującym układzie przestrzennym rozpoczął w 1689 roku nadworny architekt S. A. Szczuki, Francuz de Fleniers.

9 listopada 1692 roku jest dla Szczuczyna najważniejszą datą. Wówczas to na mocy przywileju wystawionego w Żółkwi przez Jana III Sobieskiego miasto otrzymało prawa miejskie-magdeburskie. 
Przywilej lokacyjny przyspieszył rozwój nowo powstałego miasta, dając mu podstawy organizacji opartej na samorządzie miejskim, zezwalał na rozsądzanie spraw cywilnych i karnych we własnym zakresie oraz na organizowanie targów dwa razy do roku w tygodniu, w każdy wtorek i czwartek.

Swieta Katarzyna noclegi

Przywilej lokacyjny został kolejno potwierdzony przez Augusta II w dniu 14 marca 1699 roku i 11 lipca 1703 roku, oraz Stanisława Augusta Poniatowskiego w dniu 21 grudnia 1779 roku.

Największą chlubą Szczuczyna było Kolegium Pijarskie zbudowane w 1706 roku dla 300 uczni (zamknięte przez Rząd Pruski w 1805 roku). Kolegium kształciło głównie synów włościan i drobnej szlachty i posiadało bardzo cenny i bogaty księgozbiór.