Stare Drawsko

Stare Drawsko, które błyskawicznie przekształca się ze wsi rybackiej w miejscowość typowo letniskową, leży u zbiegu wód jez. Drawsko i Srebrnego.

noclegi Bodzentyn

W VII w. na niewielkiej wyspie zwanej Drahim powstało obronne grodzisko. W 1345 r. na wyspie, połączonej już z lądem stałym dwiema groblami, joannici wznieśli strażnicę z kamienia i cegły. Prócz obronnych pełniła też tajne funkcje – w zamkowej mennicy fałszowano monety ościennych państw. Gdy w 1366 r. Kazimierz Wielki wykupił od joannitów zamek, to właśnie Drahim, a nie kilkakrotnie większy Czaplinek, został siedzibą starosty. Warownia, rozbudowana w 1407 r. przez Jagiełłę, wiele razy stawiała czoła wrogom – krzyżakom, Prusakom, Szwedom i Rosjanom. Po zniszczeniach, dokonanych przez tych ostatnich w 1763 r., zamek popadł w ruinę.

noclegi Wladyslawowo

Na płaskim pagórku przylegającym do szosy od północy szczerbią się ruiny zamku. Imponujący kwadrat grubych na 2 m murów obronnych przebijają wąskie otwory strzelnicze oraz dwa niewielkie wejścia – główne od strony jez. Drawsko i tajna furta wychodząca na Srebrne. Wysokość murów dochodzi do 12 m. Jedną trzecią wewnętrznego dziedzińca, straszliwie zarośniętego chaszczami, odcina szeroki na 60 cm mur mieszkalnego palatium, w jego obrębie dostrzec można zarys owalnego lochu, skrywającego ongiś mennicę. Ruiny należą do zabytków prawnie chronionych, więc nie należy się po nich wspinać, aby nie postrącać ukruszonych cegieł. Zresztą widok ze znacznej części murów ograniczają gęste zarośla, porastające pagórek.