Rozrywka i rekreacja w Helu

Życie kulturalne koncentruje się przy nowo wzniesionym podium na początku promenady. Tu odbywają się koncerty i występy. Do imprez cyklicznych należy Festiwal Folkloru Ludów Północy (początek VIII), podczas którego występują zespoły z północnej Europy. Właściwie całe Lato helskie pełne jest koncertów, biesiad muzycznych, konkursów, spotkań jazzowych, szantowych i kabaretowych. Czytaj dalej Rozrywka i rekreacja w Helu

Plaża w Helu

Nad Zatoką Pucką rozciąga się promenada spacerowa oddzielona od plaży betonowym murkiem. Nieco dalej znajduje się dość duży osłonięty falochronem port rybacki z kolorowymi stateczkami i przystań jachtowa. Przy promenadzie mieści się Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego (tel. 058/6750836, fax 6750420), gdzie w nowoczesnym przestronnym fokarium można obejrzeć maskotki miasta – foki szare odnalezione na plaży (wstęp 9.00–19.00). Czytaj dalej Plaża w Helu

Miasto Hel

Najbardziej malownicza część miasta ciągnie się wzdłuż głównej, rozrywkowo-handlowej ulicy Wiejskiej, zwanej do niedawna Świerczewskiego. Po obu stronach stoją niewysokie bielone domki rybaków, wszystkie skierowane szczytem do drogi, niektóre jeszcze z pierwszej połowy XIX w. Charakterystycznym ich elementem są zwężające się ku górze kominy, ścięte na końcu dla ochrony przed wiatrami. Kilka ma dobudowaną do bocznej ściany wędzarnię. Czytaj dalej Miasto Hel

Latarnia w Helu

Przy ul. Bałtyckiej 3 stoi wzniesiona w 1942 r. latarnia morska (tel. 058/6750617), którą można zwiedzać w lecie (do 19.00). Z kronik wynika, że już w XVI w. rozpalano ogień na wieży starego kościoła. W 1638 r. zwrócono się do władz Gdańska z prośbą o wybudowanie prawdziwej latarni. Kolejna, którą oglądał król Sobieski, powstała w 1670 r., kilkaset metrów od zabudowań. Konstrukcja przypominała żurawia, na którego końcu zawieszano kocioł z płonącą smołą. Pod koniec XVII w. za 7439 florenów, uzbieranych od szyprów i z opłaty latarnianej pobieranej od każdego statku wpływającego do Gdańska, na wydmie postawiono nową blizę. Czytaj dalej Latarnia w Helu

Hel i jego Historia

W 1872 r. Hel utracił prawa miejskie, które odzyskał dopiero w 1963 r. W końcu XIX w. przystąpiono do budowy portu rybackiego – przed wojną była to największa polska baza rybołówstwa morskiego (w 1921 r. zarejestrowano 180 rybaków, posiadających 42 kutry motorowe, jedną łódź motorową oraz 175 łodzi motorowo-żaglowych). Czytaj dalej Hel i jego Historia

Opis Historyczny Helu

Na mocy przywileju Kazimierza Jagiellończyka z 1454 r. półwysep włączono do posiadłości Gdańska. W 1526 r. Zygmunt Stary potwierdził nadanie Helu i część Mierzei Helskiej aż po dzisiejszą Jastarnię. W tym samym roku mieszkańcy przeszli na protestantyzm.

Chęciny noclegi

W 1572 r. ogromny pożar zniszczył Nowy Hel, a w kilka lat później, w czasie oblężenia Gdańska, który nie chciał uznać Stefana Batorego, wojska dowodzone przez Ernesta Wejhera zajęły jego posiadłości na półwyspie. Czytaj dalej Opis Historyczny Helu

Historia Helu

Długa i bogata historia miejscowości zaczęła się we wczesnym średniowieczu. Niektórzy badacze uważają, że Hel był kiedyś samodzielnym królestwem, co miała potwierdzać znaleziona moneta z napisem Rex Hele. Lokacja miasta na prawach lubeckich nastąpiła prawdopodobnie jeszcze przed 1266 r. Z aktu założenia bractwa św. Katarzyny wynika, że Hel był miastem. W 1378 r. wielki mistrz Winrich von Kniprode potwierdził prawa miejskie. Czytaj dalej Historia Helu

Opis Hela

Hel, którego symbolem są dziś sympatyczne foki, jest wymarzonym miejscem na spędzenie wakacji. Ma urocze centrum z rybackimi domkami, sosnowy las, szeroką piaszczystą plażę. Na końcu mierzei panuje specyficzny mikroklimat – silne wiatry wpływają na powstanie olbrzymich mas zdrowego aerozolu, działającego leczniczo nie tylko na migdałki. Czytaj dalej Opis Hela

Historia Helu

Długa i bogata historia miejscowości zaczęła się we wczesnym średniowieczu. Niektórzy badacze uważają, że Hel był kiedyś samodzielnym królestwem, co miała potwierdzać znaleziona moneta z napisem Rex Hele. Lokacja miasta na prawach lubeckich nastąpiła prawdopodobnie jeszcze przed 1266 r. Z aktu założenia bractwa św. Katarzyny wynika, że Hel był miastem. W 1378 r. wielki mistrz Winrich von Kniprode potwierdził prawa miejskie. Czytaj dalej Historia Helu

Hel

Hel, którego symbolem są dziś sympatyczne foki, jest wymarzonym miejscem na spędzenie wakacji. Ma urocze centrum z rybackimi domkami, sosnowy las, szeroką piaszczystą plażę. Na końcu mierzei panuje specyficzny mikroklimat – silne wiatry wpływają na powstanie olbrzymich mas zdrowego aerozolu, działającego leczniczo nie tylko na migdałki. Czytaj dalej Hel