Czaplinek

Czaplinek, wciśnięty między jez. Czaplino i ogromne jez. Drawsko, jest dużym (7,5 tys. mieszkańców) letniskiem, w którym krzyżują się drogi z Połczyna Zdroju do Wałcza i ze Szczecinka do Drawska Pomorskiego. Tu właśnie bije serce Pojezierza Drawskiego, zarówno w sensie turystycznym, jak i geograficznym (wystarczy spojrzeć na mapę).

noclegi w Krajnie

Czaplinek ma rozbudowaną bazę turystyczną, oferując wczasowiczom urok cichego letniska, w którym każdy znaleźć może swój własny kącik. Wydłużony kształt miasta i bliskość jezior sprawiają, że gdy latem centrum tętni życiem, trzysta metrów dalej, na ocienionych drzewami brzegach panuje sielski spokój. O atrakcyjności Czaplinka przesądziła natura. Z lewej jezioro, z prawej jezioro – nic dziwnego, że Czaplinek stał się mekką wodniaków pragnących żeglować po wielkim jeziorze lub wiosłować szlakiem Drawy czy Pilicy.

 noclegi w Swietej Katarzynie

W herbie miasta połączono atrybuty, od których wywodzą się jego miana – czaplę i zamek templariuszy, którzy mieli tu swoją siedzibę. Rodzima nazwa pochodzi od gniazdujących w okolicy ptaków.

Historia

W 1286 r. książę Przemysł II nadał rybacką wieś zakonowi templariuszy. W 1291 r. komodor von Kunsten wzniósł warownię, przy jej północnych murach kazał wytyczyć rynek i nadał prawa miejskie osadzie nazwanej Tempelburgiem (miasto templariuszy). U schyłku XIII w. Brandenburczycy uzyskali zwierzchność senioralną nad ziemią czaplinecką.